In het midden van een lage druk gebied heerst er volkomen rust. Dat is wat er vandaag gebeurde. De wind ging liggen, de mist verscheen en het water in de natte uiterwaarden werd stil. In alle vroegte genoot ik van de stilte en de rust.
Een stilte en rust die past bij de dag tussen de kruisdood (Goede Vrijdag) en de opstanding (Pasen). De dood lijkt voor even aan de winnende hand. Het lijkt of ook de natuur tot rust komt in afwachting van wat komen gaat.

“Stil en geduldig
Liet Hij zich slaan
Als een onschuldig lam
Is Hij naar ‘t graf gegaan
Maar de dood, hoe machtig ook
Kon Hem niet aan
Jezus, de leeuw van Juda
Hij is opgestaan

De dood is tenietgedaan
Jezus is opgestaan
Jezus, de leeuw van Juda
Overwon de dood”
(Tekst Elly & Rikkert Zuiderveld naar Op. 5:5 en 1 Kor. 15)